Staten må ta større ansvar for barnevernet


Staten må ta større ansvar for barnevernet

Barnevernets evne til å beskytte barnas oppvekst på en forsvarlig måte skal ikke være prisgitt at kommunen har nok ansatte og god økonomi.