Staten må betale millionerstatning til reineiere


Staten må betale millionerstatning til reineiere

Staten er dømt til å betale ti millioner kroner i sakskostnader og erstatning til reinbeitedistrikt som blir berørt av kraftlinjeutbygging i Nord-Norge.
Les mer om: