Stanser legemiddel mot magesår etter funn av kreftfremkallende stoff


Stanser legemiddel mot magesår etter funn av kreftfremkallende stoff

All levering av medisinen ranitidin, som brukes mot magesår og sure oppstøt, er stanset og skal granskes etter funn av kreftfremkallende stoff.