Støtte til Rye Invest AS


Støtte til Rye Invest AS

Formannskapet i Vestre Slidre vedtok nyleg å gje eit tilskot på 87.000 kroner til Bjørn Einar Rye/Rye Invest AS til flytting og nedgraving av høgspentledningen som går over eigedomen Skogbu.