Støttar at Osgeila vert stengt med bom


Støttar at Osgeila vert stengt med bom

Over 40 personar har signert eit brev der dei støttar samfunnsutvalet sitt forslag om å stenge Osgeila med bom.