Største masseforfølgelse i moderne tid


Største masseforfølgelse i moderne tid

Rusreformutvalget vurderte om straff for bruk var innenfor de rammene som menneskerettighetene legger opp til, og konkluderte med det motsatte.