Større sjanse for å leve lenger med lungekreft i Norge enn i våre naboland


Større sjanse for å leve lenger med lungekreft i Norge enn i våre naboland

Flere lungekreftpasienter i Norge og Island overlever minst fem år etter diagnosen enn i Sverige, Danmark og Finland. – En grunn er at behandlingen har blitt mer sentralisert, sier Tom Børge Johannesen ved Kreftregisteret.