Står i kø for å koble seg på: Datasentre øker Norges kraftbehov med 20 prosent