Spekter frykter koronakollaps i kollektivtrafikken


Spekter frykter koronakollaps i kollektivtrafikken

Kollektivselskapene taper store summer på bortfall av billettinntekter som følge av coronakrisen. Arbeidsgiverforeningen Spekter frykter konkurser.