Spør psykologen: Er separasjon en løsning?


Spør psykologen: Er separasjon en løsning?

Eldre kvinne vurderer separasjon og spør psykolog Danielle Legland om råd.