Spår vindkraftaksjonar over heile Noreg


Spår vindkraftaksjonar over heile Noreg

Store område av Noreg blir no vurdert for vindkraftutbygging. Naturvernarar forventar kraftige protestar over heile landet.