Sommertørken: Henter 4.000 liter vann daglig fra hagedam(pluss)


Sommertørken: Henter 4.000 liter vann daglig fra hagedam(pluss)

Tørr sommer forårsaker vannmangel på gården til bonden Ole Østgaard i Målselv. Han henter nå 4000 liter vann om dagen fra et gammelt vannverk i Sørreisa.