Soldater fra nasjonalgarden fjernet fra innsettelsen


Soldater fra nasjonalgarden fjernet fra innsettelsen

Soldater fra den amerikanske nasjonalgarden er fjernet fra arbeid i forbindelse med presidentinnsettelsen, på grunn av mulige koblinger til ekstremistiske grupper.
Les mer om: