Sognepresten døpte Nicolai Alexander på stuebordet


Sognepresten døpte Nicolai Alexander på stuebordet

Av hensyn til slektninger i risikogruppa og fordi dåpskjolen ville blitt for liten om dagen ble utsatt, skjedde dåpen til Nicolai Alexander hjemme i stua.