Snart betre tider


Snart betre tider

løpet av nokre veker skal SSR lage ei nedgraven renovasjonsløysing ved Holesanden.