Smultringmodellen kan frigjøre oss fra diskusjonen om økonomisk vekst


Smultringmodellen kan frigjøre oss fra diskusjonen om økonomisk vekst

Mange samfunn har i dag økonomisk vekst som sitt viktigste mål. Men hvorfor? Smultringmodellen erstatter målet om økonomisk vekst med målet om gode liv innenfor planetens tålegrenser.