Smitteutbrudd ved Bamas salatfabrikk – risikerer tomme hyller


Smitteutbrudd ved Bamas salatfabrikk – risikerer tomme hyller

Smitteutbruddet ved Bamas avdeling på Lierstranda fortsetter å tilta. Salatproduksjonen er stanset, og kunder i hele landet kan gå tom for salat.