Smitterisiko på flyturer


Smitterisiko på flyturer

Opp mot 2 prosent av de som har sittet inntil en smittsom person på fly, er blitt smittet selv.
Les mer om: