Små og mellomstore kommuner mangler kontroll på informasjonssikkerhet


Små og mellomstore kommuner mangler kontroll på informasjonssikkerhet

KMD, Digdir og KS har vurdert arbeidet med informasjonssikkerhet i kommuner og fylkeskommuner.