Slutt å dømme de syke, det kan gi dem bedre prognose


Slutt å dømme de syke, det kan gi dem bedre prognose

Det verste med å få en tabubelagt sykdom som ME, er at det er mindre sannsynlig at du blir frisk.