Slipper flere timers ventetid i overfylte korridorer


Slipper flere timers ventetid i overfylte korridorer

Et midlertidig brakkebygg sørger for at barn og voksne slipper å sitte i korridorer der alvorlig syke mennesker fraktes forbi på akuttmottaket ved Sørlandet sykehus. – Etterlengtet, ifølge sykehuset.