SLIK UNNGÅR DU AT FORMTOPPEN RYKER – FORMTOPPING MOT MESTERSKAP – DEL 2


SLIK UNNGÅR DU AT FORMTOPPEN RYKER – FORMTOPPING MOT MESTERSKAP – DEL 2

Formtopping mot viktige renn og mesterskap er en hårfin balansegang, der små feilgrep i kritiske perioder i oppkjøringen kan spolere hele prosjektet.