Slik ruster Ruter seg til flere bomstasjoner


Slik ruster Ruter seg til flere bomstasjoner

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)OSLO: Det forteller markedsdirektør Ellen Rogde i Ruter.1. juni settes det nye bompengesystemet i Oslo i drift. Fra omlag halvparten i dag, anslås det at 3/4 av alle bilreiser i Oslo må passere en bomstasjon fra og med neste måned. Les mer om det nye bomsystemet, og hva det vil koste deg å kjøre bil i Oslo, her.Styrker busstilbudet Rogde forteller at Ruter de siste årene har rigget kollektivtilbudet for passasjervekst. Ruteendringene i 2018, og sist i mars 2019, er en del av dette. Ellen Rogde er markedsdirektør i Ruter, og forteller at de justerer tilbudet til markedet. Foto: Karl Andreas Kjelstrup - Allerede i dag er det kapasitet i systemet til å ta unna økt antall reisende, sier Rogde.Likevel vil Ruter styrke kapasiteten ytterligere på to måter, før det nye bomsystemet trer i kraft 1. juni, ifølge Rogde: 31 nye busser settes i ordinær rutetjeneste i løpet av våren 2019. 22 settes inn fra 26. mai. Ni ble satt i rute allerede i mars. 23 innsatsbusser skal sørge for fleksibel kapasitetsforsterkning ved behov fra 26. mai.Disse innsatsbussene skal plasseres strategiske steder i Oslo og Akershus - 14 grønne i Akershus og ni røde busser i Oslo. Ruter vil overvåke trafikken, og kunne kalle ut bussene på kort varsel når det viser seg å være behov.Endringer i rutetilbudet 3. mars ble tilbudet styrket med flere avganger, ny trasé og nye linjer i Oslo og Akershus. Busstilbudet fra Drøbak/Ytre Follo er styrket og det er nå flere avganger både i og utenfor rush, ifølge Rogde. 26. mai gjennomføres det store tilbudsforbedringer på buss i Oslo, særlig i rushtiden. En rekke linjer som krysser bomsnitt får høyere frekvens og mange flere avganger, tilbudet i Søndre Nordstrand styrkes og nattbusser får halvtimesruter. Også 54-bussen får flere anganger fra 26. mai.30. juni styrkes busstilbudet på Romerike, da det blir oppstart av nye busskontrakter. Flere busser, flere avganger og bedre kapasitet skal gjøre kollektivtilbudet stadig mer attraktivt både for lokale og oslorettede reiser, ifølge Rogde.Trikk og t-bane På trikk og t-bane vil det likevel ikke komme flere avganger. Den største reiseveksten er forventet på linje 3 Østensjøbanen, og denne vil derfor blant annet styrkes ved hyppigere bussavganger på aktuelle linjer (se faktaboks over).- På t-banen og trikken må man forvente at det blir trangere i rushen, men det er ledig kapasitet i systemet. Det er ikke mer materiell å sette inn i trafikk på t-banen. For trikken vil vi ikke kunne øke kapasiteteten før de nye trikkene blir levert, sier Rogde.Oslos nye trikker skal fases inn i perioden 2020 til 2024.Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!