Slik påvirker renten boligmarkedet: Rekordhøye storbypriser presser folk ut


Slik påvirker renten boligmarkedet: Rekordhøye storbypriser presser folk ut

Med coronabunnen bak oss blir spørsmålet hvor lenge boligprisene kan galoppere før Norges Bank setter renten opp.
Les mer om: