Slik har personvernet blitt påvirket av pandemien


Slik har personvernet blitt påvirket av pandemien

PERSONVERNDAGEN 2021: 7 av 8 ansatte er bekymret for persondata på avveie.