Slik har kameraene utviklet seg siden 1998


Slik har kameraene utviklet seg siden 1998

Det var helt andre tider i 1998, det skal være sikkert.