Slik har innvandrerbarn det i Norge


Slik har innvandrerbarn det i Norge

For første gang på ti år har SSB gjort opp status for norskfødte med innvandrerforeldre. Ikke overraskende viser det seg at barn av innvandrere er blitt mer lik andre nordmenn enn foreldrene er.