Slik blir hjernen mer robust av lesing og trening


Slik blir hjernen mer robust av lesing og trening

Trening og lesing gir synlige endringer i hjernen, viser forskning på nonnehjerner og rotter i luksusbur. Hjernen danner nye hjerneceller og nervebaner. – Det gir håp etter hjerneslag, sier hjerneprofessor.