Slanke mennesker er mer utsatt for ALS


Slanke mennesker er mer utsatt for ALS

Antall ALS-dødsfall har doblet seg siden 50-tallet.
Les mer om: