Slår seg sammen for å ta opp kampen mot Netflix, Amazon og Google