Slår et slag for eksport av norsk universell utforming


Slår et slag for eksport av norsk universell utforming

– Det er rart at ingen har sett tilgjengelighet og universell utforming som en forretningsmulighet. For her ligger det store eksportmuligheter for Norge.
Les mer om: