Skyting er den vanligste dødsårsaken blant barn i USA


Skyting er den vanligste dødsårsaken blant barn i USA

Hendelser med skytevåpen har forbigått trafikkulykker som den vanligste dødsårsaken blant amerikanske barn. Nesten to tredeler av dem blir drept.
Les mer om: