Skuffelse og bekymring over kutt i pressestøtten


Skuffelse og bekymring over kutt i pressestøtten

«Meningsbærende» aviser ligger an til magrere tider om regjeringen får det som den vil. Produksjonstilskuddet til avisene foreslås kuttet med 19 millioner kroner.
Les mer om: