Skoleutbygging for 108 mill


Skoleutbygging for 108 mill

Fylkesrådmannen foreslår at forprosjekt for Eilert Sundt videregående skole, studiested Lyngdal godkjennes innenfor en ramme på 108 mill. kroner med ferdigstillelse til august 2019.
Les mer om: