Skolen er ikke perfekt


Skolen er ikke perfekt

I debatten om lek og læring i skolen konstrueres det et kunstig skille mellom lek og læring.
Les mer om: