Skjeletter fra middelalderen gjemmer på bakterier fra makaber sykdom


Skjeletter fra middelalderen gjemmer på bakterier fra makaber sykdom

Knokler fra middelalderen er så godt bevart at forskere kan finne DNA fra både mennesker og bakterier. Det gir ny kunnskap om en av middelalderens verste plager: spedalskhet.
Les mer om: