SKISMØRERE HAR SKYHØYE FLUORVERDIER


SKISMØRERE HAR SKYHØYE FLUORVERDIER

- Jeg ser jo at verdiene mine er vesentlig høyere enn referansegruppas.