Skisland tror medlemmene setter foten ned


Skisland tror medlemmene setter foten ned

Ordfører Jan Oddvar Skisland tok til orde for å utrede løsrivelse av Søgne. Nå tror han at Arbeiderpartiet går inn for å stanse hele prosessen.