Skipa skal transportera karbondioksid: – Ein revolusjon


Skipa skal transportera karbondioksid: – Ein revolusjon

Prosjektet Langskip skal sørgja for permanent lagring av klimagassen CO₂.