Skiltet som splitter Eurovision


Skiltet som splitter Eurovision

- Vit at det er flere aspekter ved dette stedet, som ingen prater om.