Skiller av sjukeheimen med en smittevegg – har etablert inntil 10 smitteplasser i Sør-Aurdal


Skiller av sjukeheimen med en smittevegg – har etablert inntil 10 smitteplasser i Sør-Aurdal

En smittevernavdeling på inntil ti plasser vil kunne bli operativ i løpet av noen timer, om smittesituasjonen i Sør-Aurdal skulle forandre seg.
Les mer om: