Skepsisen til elbiler synker – men på ett område er den fortsatt stor