Skape mer og inkludere flere


Skape mer og inkludere flere

Det norske folk har møtt coronakrisen på en imponerende måte. Samtidig har pandemien forsterket våre utfordringer.