Skal sjekka om ubrukte pengar kan brukast til flaumsikring


Skal sjekka om ubrukte pengar kan brukast til flaumsikring

No skal ordføraren undersøke om staten vil la Odda omdisponere midlane dei har fått til reetablering av ei kjølevassleidning til flaumsikring.
Les mer om: