Skal bruke  kvanteteknologi til å finne liv på planeter i andre solsystemer