Skal bruka rollemodellar for å få fleire mannlege lærarstudentar


Skal bruka rollemodellar for å få fleire mannlege lærarstudentar

Berre ein av fem lærarstudentar er menn. No får Høgskulen på Vestlandet fem millionar til ei mentorordning for å jamna ut kjønnsbalansen.
Les mer om: