Skadevare holder amerikansk storby som gissel. Kan ta måneder å få alle IT-systemene opp igjen