Skaden har skjedd


Skaden har skjedd

Nå må noen ta ansvar.