Sjimpanser lærte stein-saks-papir


Sjimpanser lærte stein-saks-papir

Forskere testet både aper og menneskebarn i fingerspillet.