Siste fly har lettet fra «verdens tommeste flyplass»


Siste fly har lettet fra «verdens tommeste flyplass»

Terminalen på 10 000 kvadratmeter brukes til rislager.
Les mer om: